Anděl strážný

Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy. administraci

Zpověď, svátost smíření

Zpověď, zpovídání, svátost smíření.

Uzdravení minulosti člověka jeho Stvořitelem.

Jak se zpovídat?

Nejlépe nijak, soudí někteří lidé, protože neví, jak na to a netuší, o co všechno se tím připravují.

Zajímavé a pro mnoho lidí překvapivé informace o této jedinečné příležitosti, skrytém pokladu katolické církve si můžete přečíst na

http://rob.signaly.cz/rubrika/svatost-smireni

Potřebujeme tuto svátost?

Nestačilo by zajít k psychologovi?

Nestačilo, protože psycholog dokáže vytáhnout na světlo potlačenou člověčí vinu, nebo vás naučí, jak na vinu zapomenout. Co nedokáže, nedokáže ji odstranit, vymazat, nedokáže, aby byla prominuta, odpuštěna. Odpustit člověku neodčiněné nebo neodčinitelné viny může jenom Bůh. 
Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy.administraci