Anděl strážný

Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy. administraci

zajímavosti

Začíná Rok kněží

Dne 16. 3. 2009 oznámil papež Benedikt XVI. , že při příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana Maria Vianneye vyhlašuje na období od 19. 6. 2009 do 19. 6. 2010 Rok kněží. Rok, jehož téma bude „Věrnost Kristova, věrnost kněze.“

 

Rok kněží zahájí papež modlitbou nešpor 19. 6. 2009 na slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova a v Den modliteb za posvěcení kněží, ukončí  ho pak 19. 6. 2010, kdy se zúčastní Světového setkání kněží na náměstí sv. Petra ve Vatikánu.

Co znamená rok kněží pro nás? Co znamená kněz v mém životě?

Rok kněží je příležitostí pochopit, jak důležitá je role a poslání kněze v církvi a současné společnosti. Může být také příležitostí k většímu porozumění mezi kněžími a laiky. Rok kněží je také důležitý i pro kněze samé.

Svatý otec ve svém proslovu k vyhlášení Roku kněží řekl, že tímto rokem se má napomoci "k přilnutí kněží k duchovní dokonalosti, ze které zvláště plyne účinnost jejich služby". Proto by měl být Rok kněží především rokem modliteb kněze, rok modliteb s kněžími a rok modliteb za kněze! Není toto výzva i pro nás všechny? Co takhle společně se modlit? Společně se modlit za kněze? Nejednomu z nás se právě přece tato osoba nenávratně zapsala do života. Ať už podanou pomocnou rukou, udělení svátostí křtu či biřmování, či utíráním slz při poskytnutí svátosti smíření. Jsou to lidé, kteří pravidelně vstupují do našeho života, aby nám přibližovali Krista. Rok kněží je tedy nabídkou i pro nás, laiky. Kněží nám nabízejí svou službu každý den. A my? Pojďme se společně zapojit do Roku kněží. Jak? Modlitbou a přemýšlením. Pochopením a podporou.

Na tomto blogu, který vznikl právě k příležitosti Roku kněží, budou každý den vycházet krátké myšlenky o kněžích a pro kněze, budou se tu také objevovat různé modlitby a další podněty k tomu, jak prožít Rok kněží. Na signály.cz je také založená akce „Rok kněží“, přihlášením na ní tak můžete dát vědět, že se zapojujete do modliteb za kněze.

 

Úkon lásky
Sv. Jan Maria Vianney
(1786 - 1859)

Miluji Tě, můj Bože,
a toužím Tě milovat
až do posledního dechu svého života.

Miluji Tě, Bože nekonečně vlídný.
raději chci zemřít láskou k Tobě
než žít jen okamžik bez lásky k Tobě.

Miluji Tě, Pane,
a prosím Tě o jedinou milost,
abych Tě směl milovat věčně.

Miluji Tě, můj Bože,
toužím po nebi,
jen mít to štěstí
milovat Tě dokonale.

Můj Bože,
když nemůže můj jazyk
nepřetržitě říkat „Miluji Tě",
chci, aby Ti to opakovalo moje srdce
při každém svém tepu.

Miluji Tě, můj božský Spasiteli,
protože jsi byl pro mě ukřižován
a držíš mě zde dole ukřižovaného
spolu s Tebou.

Můj Bože,
uděl mi milost zemřít láskou k Tobě
a s vědomím, že Tě miluji.

 

Žádné komentáře
 
Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy.administraci