Anděl strážný

Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy. administraci

zajímavosti

kořalka pekelná.jpg

Kořalka pekelná aneb téměř prorocký text z dávných časů. Zvláště 8. a 13. verš je nyní aktuální...Po kliknutí na obrázek se vám otevře v čitelné velikosti. Text je volně šiřitelný, ke stažení a tisku to najdete v PDF na http://tinyurl.com/koralka

Den, kdy tisíce lidí viděly zázrak ...

Dnes je 13. říjen 2011. Otevřu počítač a nestačím se divit, co že je dnes na Seznamu za hlavní významnou událost:

 Fatimské zjevení a sluneční zázrak - na videu! 
 A pěkné!
Dole je k tomu pokec a možnost "To se mi líbí"..... Tak jestli se vám to líbí, tak ji využijte :o)

V dějinách církve je jen deset událostí, které Vatikán oficiálně uznává jako ověřené zjevení Panny Marie. Nejstarší z roku 1531 v Mexiku, nejnovější z roku 1973 z Japonska a nejznámější je patrně zjevení čtrnáctileté Bernadettě ve francouzských Lurdách z roku 1858, což z Lurd udělalo možná nejslavnější poutní místo světa. Mezi těmito událostmi ale má naprosto výjimečné místo situace v portugalské Fátimě z 13. října 1917. Tady totiž nadpřirozený úkaz vyvolaný Pannou Marií nevidělo jedno nebo dvě děti (což je typický rys výše uvedených zjevení), tady zázrak potvrdily tisíce dospělých. Toto je tedy příběh tzv. Fátimského zázraku Slunce a záhadných událostí, které následovaly.

A tady to je:

http://www.stream.cz/slavnedny/618301-13-rijen-den-kdy-tisice-lidi-videly-zazrak

Moc hezké reklamy na modlitbu, svátost smíření a bibli,
které jste mohli vidět i  na celostátním setkání mládeže
v Klokotech u Tábora:
 
svátost smíření (youtube):

http://www.youtube.com/watch?v=Q-TWfdG5uKg&feature=fvw

 
modlitba
(youtube):

http://www.youtube.com/watch?v=HaNH24FI6Z4&feature=related

 
bible
(youtube):

http://www.youtube.com/watch?v=gcqn54Zw2to&feature=related

Google - dnes s vlaječkou Esperanta!

Dnes, 15.12., se na GOOGLE objevila připomínka výročí  -150 let od narození L..L. Zamenhofa, zakladatele Esperanta. Na českém bohužel ne, ale je třeba na

http://www.google.sk/

http://www.google.de/

http://www.google.fr/

http://www.google.it/

po kliknutí na vlaječku se objeví odkazy na esperanto, ukazatel myši ukáže připomínku výročí.

V ČR je aktivní česká esperantská mládež  (ČEJ) i katolická sekce esperanta (IKUE), tak to mohl dát i český google, škoda.

Začíná Rok kněží

Dne 16. 3. 2009 oznámil papež Benedikt XVI. , že při příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana Maria Vianneye vyhlašuje na období od 19. 6. 2009 do 19. 6. 2010 Rok kněží. Rok, jehož téma bude „Věrnost Kristova, věrnost kněze.“

 

Rok kněží zahájí papež modlitbou nešpor 19. 6. 2009 na slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova a v Den modliteb za posvěcení kněží, ukončí  ho pak 19. 6. 2010, kdy se zúčastní Světového setkání kněží na náměstí sv. Petra ve Vatikánu.

Co znamená rok kněží pro nás? Co znamená kněz v mém životě?

Rok kněží je příležitostí pochopit, jak důležitá je role a poslání kněze v církvi a současné společnosti. Může být také příležitostí k většímu porozumění mezi kněžími a laiky. Rok kněží je také důležitý i pro kněze samé.

Svatý otec ve svém proslovu k vyhlášení Roku kněží řekl, že tímto rokem se má napomoci "k přilnutí kněží k duchovní dokonalosti, ze které zvláště plyne účinnost jejich služby". Proto by měl být Rok kněží především rokem modliteb kněze, rok modliteb s kněžími a rok modliteb za kněze! Není toto výzva i pro nás všechny? Co takhle společně se modlit? Společně se modlit za kněze? Nejednomu z nás se právě přece tato osoba nenávratně zapsala do života. Ať už podanou pomocnou rukou, udělení svátostí křtu či biřmování, či utíráním slz při poskytnutí svátosti smíření. Jsou to lidé, kteří pravidelně vstupují do našeho života, aby nám přibližovali Krista. Rok kněží je tedy nabídkou i pro nás, laiky. Kněží nám nabízejí svou službu každý den. A my? Pojďme se společně zapojit do Roku kněží. Jak? Modlitbou a přemýšlením. Pochopením a podporou.

Na tomto blogu, který vznikl právě k příležitosti Roku kněží, budou každý den vycházet krátké myšlenky o kněžích a pro kněze, budou se tu také objevovat různé modlitby a další podněty k tomu, jak prožít Rok kněží. Na signály.cz je také založená akce „Rok kněží“, přihlášením na ní tak můžete dát vědět, že se zapojujete do modliteb za kněze.

 

Úkon lásky
Sv. Jan Maria Vianney
(1786 - 1859)

Miluji Tě, můj Bože,
a toužím Tě milovat
až do posledního dechu svého života.

Miluji Tě, Bože nekonečně vlídný.
raději chci zemřít láskou k Tobě
než žít jen okamžik bez lásky k Tobě.

Miluji Tě, Pane,
a prosím Tě o jedinou milost,
abych Tě směl milovat věčně.

Miluji Tě, můj Bože,
toužím po nebi,
jen mít to štěstí
milovat Tě dokonale.

Můj Bože,
když nemůže můj jazyk
nepřetržitě říkat „Miluji Tě",
chci, aby Ti to opakovalo moje srdce
při každém svém tepu.

Miluji Tě, můj božský Spasiteli,
protože jsi byl pro mě ukřižován
a držíš mě zde dole ukřižovaného
spolu s Tebou.

Můj Bože,
uděl mi milost zemřít láskou k Tobě
a s vědomím, že Tě miluji.

 

Otazníky na téma: Exorcismus

http://www.tvnoe.cz


Zveme Vás ke sledování kontaktního pořadu Otazníky, jehož tématem tentokrát bude exorcismus. Do ostravského studia televize Noe jsme jako hlavního hosta pozvali otce Pavla Havláta, O.M. z Vranova u Brna, který je v současné době jediným od biskupa pověřeným exorcistou v České republice. Doplní jej záznam rozhovoru s otcem Eliasem Vellou, O.F.M. Conv. - známým knězem z Malty, který na základě biskupského pověření působí již patnáct let jako diecézní exorcista a je předsedou diecézní komise, která se věnuje problematice okultismu a satanismu. Na toto téma vede semináře a exercicie na mnoha místech celého světa. Jedním z témat jeho přednášek je právě služba osvobození od Zlého.

Diváci televize Noe se například mohou dozvědět o hlavních příčinách posedlosti, způsobu jakým se vymítá zlý duch, či s kým exorcista spolupracuje, aby rozlišil posedlost ďáblem od psychického onemocnění. Moderátorem pořadu je Rev. Jaroslav Kratka.

OKULTISMUS

Dobrá zpráva : tento pořad byl zařazen do videoarchivu na www.tvnoe.cz, takže je k dispozici kdykoliv

Na TV NOE bude ve čtvrtek 6.3. 2008 a pak ještě několikrát (viz program na www.tvnoe.cz) repríza SUPER POŘADU s
názvem OTAZNÍKY, téma OKULTISMUS. (Potom asi ještě i v neděli.)

Je to rozhovor moderátora s P. Vojtěchem Kodetem a P. Jaroslavem Brožem, a taky odpovědi na dotazy diváků. Co slovo, to perla. Je to ve 23.30 až do 01.00, takže hodinu a půl. Dá se to sledovat na kabelové televizi, a taky živě na internetu na www.tvnoe.cz, jestli tuto stanici už nechytáte přes satelit. v tom oranžovém políčku nahoře kliknout na tv noe živě, kdo má
pomalejší internet, stačí kliknout na tu první obrysovou maketu televizního přijímače z těch, které člověk vidí na obrazovce. Stojí to za nahrání!!!

Rádio Vaticana, 11.2.2008

Nedotčené tělesné ostatky sv. Bernadety Soubirous v bazilice sv. Petra.

Do baziliky sv. Petra byly dnes přivezeny z kláštera kongregace Sester lásky ve francouzském Nevers ostatky sv. Bernadety Soubirous, vizionářky, které se právě před 150 lety dala spatřit Matka Boží neboli Paní, jak ji Bernadeta nepřestala do konce svého života nazývat. Nejsou ovšem relikvie jako relikvie. Tělesnými ostatky této svaté vizionářky z Lurd, které byly dnes vůbec poprvé převezeny a vystaveny ve vatikánské bazilice svatého Petra, je zcela neporušené tělo, včetně pleti, nehtů, vlasů, řas, svalů a dokonce všech vnitřních tělesných orgánů, jak je doloženo výsledky nedávného a zcela nezvratného vědeckého ohledání. Faktem je dokonce to, že tělo Bernadety Soubirous, která zemřela ve svých 35 letech, strávena četnými nemocemi od tuberkulózy po gangrénu, je dnes ještě zachovalejší než bylo před smrtí. Nepatrné jenom 142 cm dlouhé tělo uložené ve zdobené rakvi s rukama sepnutýma se zavěšeným růžencem a hlavou nakloněnou doleva, s tváří, vyvolávající dojem jakoby právě zavřela oči. Zážitek neskutečně silný pro věřícího i nevěřícího. Francouzský mariolog Rene Laurentin k tomu říká: „Poutníci, kteří v zástupech přicházejí do Nevers, ke schránce, v níž spočívá toto tělo v očekávání budoucího vzkříšení, zakoušejí svědectví či předchuť právě tohoto údělu. Světla, které vysvitlo ze tmy, a radosti, zrozené z bolesti podobně jako je sláva z Kristova Kříže.“

zdroj: http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=9075 

Pod tímto příspěvkem je uvedena reklama poskytovatele služeb, která nemusí být v souladu s názory a přáním provozovatele webu. Děkujeme za pochopení.

 
Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy.administraci