Anděl strážný

Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy. administraci

Novéna k Božímu Milosrdenství

Novéna k Božímu milosrdenství

Novéna k Božímu milosrdenství

Na Velký pátek začíná novéna k Božímu milosrdenství.

Není to jen nějaká další pobožnost či další růžencová modlitba navíc. S ničím podobným nesrovnatelná pobožnost k Božímu Milosrdenství rozhoduje o osudu světa a o osudu lidstva. Může rozhodnout i o tvém osudu a o osudu lidí, za které se budeš modlit.

Novénu včetně nádherných modliteb, které nadiktoval svaté Faustyně sám Ježíš, si můžete přečíst na
http://www.kmbm.cz/ucta_k_bozimu_milosrdenstvi/svatek/

Jak informuje oběžník olomouckého arcibiskupství Acta cuariae č.3/1986, spočívá novéna v denní modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství (po dobu 9 dnů).

Tuto modlitbu nadiktoval Pán Ježíš svaté sestře Faustyně ve Vilně roku 1935. V následujících zjeveních vysvětlil její hodnotu a účinnost a sdělil přislíbení s ní spojené :

" Skrze modlitbu této korunky rád dám všechno, o co mě budou prosit," slíbil Pán Ježíš a dodal: "bude-li to ... ve shodě s Mou vůlí."

" Skrze tuto novénu k Milosrdenství obdařím duše všemi milostmi."

Slovo "všemi" znamená dosažení všech dobrodiní, o která bude duše prosit, bez ohledu na to, zda se bude modlit o milosti pro sebe nebo pro druhé...

Další úžasný příslib se týká HODINY SMRTI : Je to milost šťastné a pokojné smrti.

Kněží ji budou doporučovat hříšníkům jako poslední možnost záchrany. I kdyby byl hříšník sebevíc zatvrzelý, jestliže se jen jednou pomodlí tuto korunku, získá milost od Mého nekonečného milosrdenství.

Takže byť jen jednou, ale s postojem shodným s obsahem modlitby a především s vírou, nadějí a v pokoře, s upřímnou a hlubokou lítostí nad hříchy.

Tuto milost si mohou vyprosit nejenom ti, kteří se sami s nadějí a vytrvalostí korunku modlí, ale také umírající, u nichž se jiní budou slovy korunky modlit.

Je to přímá cesta k Tomu, který jediný má moc zachraňovat, k Ježíši ukřižovanému a zmrtvýchvstalému. Modlitbou slovy této Korunky prokazujeme skutek milosrdné lásky k lidem, což je, vedle důvěry a vytrvalosti v modlitbě, nutnou podmínkou pro obdržení milostí a darů.


Korunka k Božímu milosrdenství

( modlí se na obyčejném růženci)

Na začátku:

Začíná modlitbou Otče náš..., Zdrávas Maria..., a Věřím v Boha...

Následuje 5 desátků.

Každý začíná na velkém zrnku růžence (místo modlitby Otče náš při běžném růženci) slovy : "Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa."

Na malých zrnkách se pak desetkrát modlíme : "Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu."

Korunka končí trojím zvoláním : "Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem!"
Posledni komentare
28.12.2010 01:37:09: Děkuji, už jsem to opravil.smiley${1}
06.10.2010 21:42:36: Díky za tyto stránky. Zmíněná sestra Faustyna je však už několik let svatá.

Pod tímto příspěvkem je uvedena reklama poskytovatele služeb, která nemusí být v souladu s názory a přáním provozovatele webu. Děkujeme za pochopení.

 
Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy.administraci