Anděl strážný

Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy. administraci

příběhy s Anděly

Shromáždění padlých andělů

Legenda:

Satan svolal světové shromáždění padlých andělů. V zahajovacím projevu ke svým zlomocným pomocníkům pronesl: "Nemůžeme jim vzít Bibli a bránit v poznáváni pravdy. Nemůžeme je odloučit od biblických hodnot, ale můžeme udělat něco jiného. Musíme jim zabránit, aby vytvářeli důvěrný vztah s Kristem. Když s ním navážou spojení, naše moc nad nimi je zlomena. Proto jim nebraňme v chození do kostela, neberme jim konzervativní životní styl. Ale zaměřme se na jejich čas, aby nemohli prožívat intenzivní blízkost a spojení v Kristu, zejména aby s ním v žádném případě nenavázali osobní vztah. Svého cíle dosáhneme nejlépe tím, že jim budeme překážet při jejich snaze být s jejich Zachráncem o samotě. Musíme být po celý den v jejich přítomnosti, abychom jim znemožnili tak důležité spojení.“

"Jak to máme udělat?" volali démoni. "Zaměstnávejte je malichernostmi života a používejte bezpočet efektních triků, abyste zabavili jejich mysl," odpověděl. "Lákejte je utrácet, utrácet, utrácet a potom si půjčovat, půjčovat, půjčovat. Zaplavte jim schránky reklamní poštou, letáky, objednávkovými katalogy a nabídkami zboží zdarma, nabízejte služby a falešné naděje. Ať jsou v jejich životě peníze vždy na prvním místě. Přesvědčete ženy, aby neměly děti, aby chodily do zaměstnání, aby kariéra byla důležitější než rodina. Ať manželé pracují šest nebo sedm dnů v týdnu, deset až dvanáct hodin, aby si mohli dovolit svůj životní styl. Braňte rodičům trávit společný čas s dětmi. Jejich rodiny se začnou brzy rozpadat. Domov už nebude poskytovat rodině azyl před tlaky každodenních starostí. Drážděte jejich smysly, aby nemohly naslouchat tichému hlasu a rozjímat nad Božím slovem. Naučí se mít stále puštěné rádio, budou poslouchat naši hudbu, kdykoliv řídí své automobily. Přesvědčete lidi, že mají mít stále zapnutou televizi, video, CD nebo počítač. Ať ve všech obchodech a restauracích hraje hlasitá hudba. Tohle všechno přehluší jejich mysl, nebudou schopni naslouchat jeden druhému a rozbije to jejich jednotu s Kristem. Nezapomeňte zaplnit jejich noční stolky časopisy a novinami. Bombardujte jejich mozky zprávami celých 24 hodin. Postarejte se o jejích víkendy. Ať se do zaměstnání vracejí vyčerpaní, neztišení a nepřipravení na následující týden. Nedovolte jim vyjít si do přírody a přemýšlet o Božích zázracích. Dejte jim chléb a hry, ať se vybouří během sportovních událostí a na koncertech. Připravte jim pastvu pro oči. Ať je baví filmy, drážděte jejich smyslnost. Nezapomeňte na billboardy u silnic. Ani na dovolené je nenechejte na pokoji. Pošlete je na exotická místa, do zábavních parků... Jen ať se baví, tak jak se baví svět.

A když se sejdou k duchovnímu společenství, přihrajte jim klepy a řečičky ze světa, zahrajte jim na nervy a hlavně, nedovolte jím čerpat sílu z Božího slova a svátostí. Dovolte jim být součástí různých programů. Čím více tím lépe. Přeplňte jejích životy nepřeberným množstvím dobrých důvodů nemít čas na modlitbu, ani příležitost hledat moc Boží. Brzy budou pracovat z vlastních sil.

Shromáždění skončilo. Démoni odešli nedočkavě plnit své úkoly – působit, aby se křesťané všude na světě předháněli v budování organizací a programů. A tak neměli čas na Boha, rodinu, zkrátka na nic. Aby pobíhali z práce do práce, sem a tam. Byl ďáblův plán úspěšný? Posuďte sami.

Převzato z Ježíš.cz a www.signaly.cz
15. 9. 2007 20:37
 

Pekelný sněm podruhé (příběh na zamyšlení)

Jednou se v pekle shromáždili všichni čerti a začali si stěžovat. "Ti lidi dnes vůbec neposlouchají naše našeptávání, zvlášť ti zpropadení křesťani, příliš následují Boha!"
Tu se mezi nimi objevil Lucifer a ujal se slova: "Tak to musíte okamžitě napravit! Musíme změnit taktiku! Kdo má nějaký nápad?"
Jeden mladý čert zvedl ruku: "Řekneme jim, že Bůh neexistuje!"
"To ne, to už je staré," oponoval Lucifer, "to se lidi už nachytat nedají. V Boha věří skoro každý a na to, jestli hřeší nebo ne, to nemá žádný vliv."
Pak se trochu nejistě přihlásil jiný čert: "No tak jim teda řekneme, že peklo neexistuje!"
Davem čertů se ozvalo obdivné zamručení, ale Lucifer zavrtěl hlavou. "To taky ne, to už tu taky bylo. Zkoušeli jsme to, ale věřící křesťani si to začli uvědomovat, a tak potřebujeme něco nového."
Všichni si lámali hlavy, ale po chvíli mlčení se ozval hlas starého a zkušeného ďábla, jinak mlčky sedícího vzadu. "Ne, ne. Řekneme jim něco úplně jiného. Ať si klidně myslí, že Bůh existuje! Řekneme jim i to, že peklo existuje!" 
Všichni na něj hleděli a tukali si na čelo: "To je už starý blázen!"
"Dokonce jim i řekneme, aby změnili své životy a obrátili se," pokračoval starý čert. V tuto chvíli už všichni vybuchli smíchy, protože si mysleli, že se pokouší o vtip.
"Nechte ho domluvit!!" zařval Lucifer a starý čert mohl dokončit myšlenku.
"Řekneme jim i to, že mají změnit své životy a obrátit se," zopakoval, "ale řekneme jim, aby to udělali až zítra. Takto dosáhneme svého."


Zdroj: https://vojtakrejzar.signaly.cz/1506/pekelny-snem-podruhe-pribeh-na?startTime=2015-08-23+00%3A17%3A51#snippet-comments-comments
 

Pod tímto příspěvkem je uvedena reklama poskytovatele služeb, která nemusí být v souladu s názory a přáním provozovatele webu. Děkujeme za pochopení.

 
Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy.administraci