Anděl strážný

Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy. administraci

modlitby

SVĚŘME SEBE I CELÝ SVĚT BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

 

 

 

Bože, milosrdný Otče,

 

který zjevuješ svou lásku

 

ve svém Synu, Ježíši Kristu

 

a vyléváš ji na nás

 

v Utěšiteli Duchu Svatém,

 

Tobě dnes svěřujeme

 

osud světa i každého člověka.

 


Skloň se nad námi hříšnými,

 

uzdrav naši slabost,

 

přemož všechno zlo

 

a dej všem obyvatelům Země

 

poznat Tvé milosrdenství,

 

aby v Tobě, trojjediný Bože,

 

vždy nacházeli zdroj naděje.

 


Věčný Otče,

 

pro bolestné utrpení

 

a zmrtvýchvstání svého Syna

 

buď milosrdný k nám

 

i k celému světu. Amen.

 

Darujme tak možnost získat nejvyšší formu Lásky sobě i všem lidem. Když Ježíš volal na kříži "Žízním," žíznil tak a toužil i po naší lidské lásce. A nepřestává toužit po opětované lásce každého člověka.

Žádné komentáře
 
Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy.administraci