Anděl strážný

Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy. administraci

modlitby

Anjel Boží, strážca môj,
 prosím ťa, vždy pri mne stoj;
pomocnú mi ruku daj,
vo všetkom mi pomáhaj,
aby som vždy, v každej chvíli,
viedol život Bohu milý,
A tak tebou chránený,
bol raz v nebi spasený.
 Amen.


(Modlitba je z knihy Sv. Michael Archanjel)

Žádné komentáře
 
Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy.administraci