Anděl strážný

Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy. administraci

modlitby

Modlitby starodávné i nové.

Do této rubriky může přispět každý, kdo má nějakou svou oblíbenou modlitbu a chtěl by se o ni podělit s ostatními. Napište svou modlitbu do diskuse a já ji přepíši do této rubriky.

Modlitba je rozhovor s Bohem. Měli bychom při tomto rozhovoru méně mluvit a více naslouchat. Bůh nám má co říct, ale respektuje naši svobodnou vůli a čeká na naše naslouchání.

SVĚŘME SEBE I CELÝ SVĚT BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

 

 

 

Bože, milosrdný Otče,

 

který zjevuješ svou lásku

 

ve svém Synu, Ježíši Kristu

 

a vyléváš ji na nás

 

v Utěšiteli Duchu Svatém,

 

Tobě dnes svěřujeme

 

osud světa i každého člověka.

 


Skloň se nad námi hříšnými,

 

uzdrav naši slabost,

 

přemož všechno zlo

 

a dej všem obyvatelům Země

 

poznat Tvé milosrdenství,

 

aby v Tobě, trojjediný Bože,

 

vždy nacházeli zdroj naděje.

 


Věčný Otče,

 

pro bolestné utrpení

 

a zmrtvýchvstání svého Syna

 

buď milosrdný k nám

 

i k celému světu. Amen.

 

Darujme tak možnost získat nejvyšší formu Lásky sobě i všem lidem. Když Ježíš volal na kříži "Žízním," žíznil tak a toužil i po naší lidské lásce. A nepřestává toužit po opětované lásce každého člověka.

Duchovní služba armády ČR se  modlí za smíření s Bohem, ale i mezi lidmi navzájem MODLITBU SMÍŘENÍ:

Dovolte mi představit Komunitu kříže z hřebů, jejímž členem se r. 2004 stala i Duchovní služba armády ČR a která se modlí za smíření. Za smíření s Bohem, ale i mezi lidmi navzájem..

„Dne 14. listopadu 1940 bylo město Coventry v Anglii zničeno německým bombardováním. Z velkolepé katedrály v centru města zbyly jen trosky, leželo zde nespočet středověkých hřebů a ohořelých trámů. Dva z trámů spadly přes sebe tak, že vytvářely kříž. Tento kříž byl vztyčen na kamenném oltáři zničené katedrály a doplnil nápis „FATHER FORGIVE“ (Otče odpusť), který napsal probošt Howard na zčernalou zeď presbytáře krátce po požáru. Tato slova byla určena všem a měla upozornit na potřebu smíření s Bohem i mezi lidmi navzájem.“

Stejnojmenný název má i modlitba, kterou se modlí členové této komunity po celém světě. 

MODLITBA SMÍŘENÍ (OTČE ODPUSŤ)

Všichni zhřešili a odpadli od slávy Boží.
Nenávist, která rozděluje národ od národu,
rasu od rasy, třídu od třídy
OTČE ODPUSŤ
Chtivou touhu lidí a národů mít co jim nepatří,
OTČE ODPUSŤ
Ziskuchtivost, která využívá práci lidských rukou
 a pustoší zemi,
OTČE ODPUSŤ
To, že při pohledu na blaho a štěstí druhých závidíme,
OTČE ODPUSŤ
Náš nezájem o stav vězněných, bezdomovců a vyhnanců,
OTČE ODPUSŤ
Žádostivost, která znásilňuje těla mužů, žen a dětí,
OTČE ODPUSŤ
Pýchu, která nás vede ke spoléhání na sebe a ne na Boha,
OTČE ODPUSŤ
Buďte jeden vůči druhému laskaví, soucitní,
odpouštějte jedni druhým, jako Bůh v Kristu odpustil vám.


zdroj: http://ligo.signaly.cz/0806/valecny-konflikt-ocima-jeho

Modlitba dítěte k Andělu strážnému

Zas tu se mnou nikdo není,
na slůvko a pomodlení!
Bez maminky, bez tatínka,
smutně se to večer spinká!

Mámo, pojď si na chvilku,
sednout na mou postýlku!
Čekám na tvé pohlazení,
políbení, pomazlení!

Práce, schůze, auto, chata,
stále kolem všechno chvátá!
Dostat pusu, kříž na čelo,
jak by bylo hned veselo!

V samotě se ale bojím . . .
a o hračky už nestojím . . .
vůbec se mi nechce spát . . .
umí táta, máma, lhát?

Andělíčku, můj strážníčku,
opatruj mně mou dušičku!
Aspoň ty jsi se mnou tady,
ty a pán Bůh, on je všady.

Umíš, prosím, natřít chatu?
Ať v neděli vidím tátu!
Můžeš večer, než se usíná,
zajít místo mámy do kina?

S tebou se tu tedy modlím,
za mámu a tátu prosím.
Jé, co kdybych za pár let,
chtěl jim stejným odplácet?

Pojď mi tedy na pomoc
a dej nám všem dobrou noc!
Ne, sám nejsem, to už vím,
Ne, já už se nebojím!

Anjel Boží, strážca môj,
 prosím ťa, vždy pri mne stoj;
pomocnú mi ruku daj,
vo všetkom mi pomáhaj,
aby som vždy, v každej chvíli,
viedol život Bohu milý,
A tak tebou chránený,
bol raz v nebi spasený.
 Amen.


(Modlitba je z knihy Sv. Michael Archanjel)

Pod tímto příspěvkem je uvedena reklama poskytovatele služeb, která nemusí být v souladu s názory a přáním provozovatele webu. Děkujeme za pochopení.

 
Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy.administraci