Anděl strážný

Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy. administraci

je jiný svět

Návštěva z jiné dimenze.

Signály z vesmíru

Dovedete si představit, jakou senzaci by vyvolala zpráva, že se někomu podařilo navázat na zemi kontakt s mimozemskou civilizací?

Stovky vědců po celém světě v astronomických observatořích pečlivě zkoumají ohromné množství rádiových signálů, které k nám přicházejí ze všech koutů vesmíru. Je to nadlidský úkol, dokonce tak velký, že byla k vyhodnocování přizvána i široká veřejnost. Může se zapojit každý, kdo vlastní počítač. Jsou mu zaslána data, poskytnut speciální program a může se začít. Je mnoho takových nadšenců, kteří si říkají: co kdybych to byl právě já, kdo objeví vyspělou inteligenci, vysílající signály ze vzdálených galaxií? To stojí za námahu. A což teprve, kdyby se podařilo navázat kontakt s bytostmi z jiné dimenze, mimo náš existující vesmír, jak o tom často vědci spekulují? Jaký poprask by asi na zemi nastal a co všechno by to pro lidstvo znamenalo!

Návštěva z jiného světa
Stále se pátrá a pátrá… A přitom v minulosti naší země byly už takové signály zachyceny a kontakt navázán. Naši Zem dokonce navštívil nesmírně vzácný host, který přicházel z nadčasové dimenze. Navštívil nás totiž samotný Stvořitel veškerého světa.

Je zarážející, jak jsou lidé fascinováni představou, že naši planetu mohli v dávné minulosti navštívit „bohové“ z vesmíru. Ale skutečnost, že k nám přišel ten, který vesmír skutečně stvořil – samotný Bůh, je nechává chladnými.

Bůh po staletí zanechával o sobě na zemi zprávy, můžeme je najít zapsané v Bibli. Již od počátků naší civilizace k nám přicházely signály od Bohem vyvolených lidí – proroků, že Bůh jednou přijde osobně na naši modrou planetu. Svůj slib plní. Přichází velmi nenápadně – v lidské podobě, jako dítě jménem Ježíš – a přináší lidstvu úžasné poselství.

Poselství o naději
Ježíš vypráví o nádherném nebi, o věčném království, plném pokoje, dobra a lásky. Jeho království je tak nádherně čisté, že by se do něj žádný hříšník z našeho světa plného násilí, hříchu a zla bez jeho pomoci nedostal. Proto přichází, aby nám tuto cestu ukázal a připravil. Celým svým životem k tomu směřuje. Vybírá si přátele, které vyučuje a svěřuje jim také smysl svého příchodu: musí zemřít, aby mohli lidé žít. Bůh se rozhodl obětovat svého Syna Ježíše Krista, aby jeho smrtí byli všichni lidé vykoupeni ze zajetí hříchu.

A tak se i stalo. Zlo, panující v tomto světě, triumfuje vydáním Ježíše na smrt. Ježíš umírá na kříži, abychom my mohli žít! Ještě před svou smrtí říká učedníkům: „Neděste se! To vše se musí stát. Ale třetího dne vstanu z mrtvých! Mnozí z vás to zažijí. A od této chvíle každý, kdo ve mě věří, nezahyne, ale bude mít věčný život v nebi. Pak odejdu do nebe, ale opět se vrátím v den soudu a budu soudit živé i mrtvé.“ Nakonec je pověřuje, aby tuto zprávu rozšířili po celém světě.

Nabídka nového života
Ježíš odešel, ale vysílá k nám stále vstřícné signály. Nezachytí je však ani ten nejdokonalejší radioteleskop na zemi. Bůh, který disponuje nepředstavitelnými možnostmi a může číst dokonce i naše myšlenky, chce mluvit přímo k našemu srdci. Čeká jen na nás. Každý, kdo se k němu obrátí, objeví jeho existenci.

Bůh nabízí každému člověku nový život. Také Ty se můžeš k němu obrátit a poprosit jej, aby vstoupil do Tvého srdce. On nikoho neodmítne. Můžeš to říct například těmito slovy:
„Pane Ježíši, dej se mi, prosím, poznat, odpusť mi moje hříchy a naplň mé srdce tvou přítomností. Dej, abych mohl začít žít nový život již zde na zemi a jednou mohl vejít do tvého nebeského království. Amen“

zdroj: http://www.btm.cz/,

http://www.btm.cz/index.php?menu=letacek&cely=ano&jaky=303

Žádné komentáře
 
Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy.administraci