Anděl strážný

Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy. administraci

4. adventní týden

 PONDĚLÍ

 
 Poselství Vánoc
  

  Stříbrné čekání

  daleké volání

  hvězdná pláň

  tají dech nebe


  Bludičky srdce

  a věčné hledání...

  Jak dlouho už hvězda

  ukazuje cestu.


  Beránci, vlci a pastýři

  jste slepí k znamením

  jen smrt vás usmíří

  po letech zbytečných štvanic.


  A přece od města k městu

  od země k zemi

  neznaje hranic

  dále zvon vyzvání

  jediný zákon:


  LÁSKU


  zdroj: http://laska.xf.cz


Kdy jsou Vánoce?

Když se ráno probudíš s touhou milovat Pána a v něm všechny lidi - v ten den jsou Vánoce.

Když máš snahu podat ruku tomu, kdo Tě urazil - tehdy jsou Vánoce.

Když umíš přijmout od jiných laskavé slovo, úsměv, porozumění - v té chvíli začínají Vánoce.

Když dáváš úsměv, laskavé slovo, porozumění druhému - tehdy začínají Vánoce.

Kdykoliv máš snahu druhého ospravedlnit - tehdy přicházejí  Vánoce.

Když dokážeš zapomenout na sebe a myslet víc na druhé - slavíš Vánoce.

Když si dopřeješ čas vyslechnout druhé- slavíš v duši Vánoce.

Když odlehčíš námaze bližního, věnuješ mu pozornost, těš se - máš v duši Vánoce.

Kdykoliv vyslyšíš zavolání Pána, který potřebuje Tvou pomoc s trpícími, nemocnými a opuštěnými - tehdy jásej v radosti, neboť už prožíváš Vánoce.

Když si včas vzpomeneš a zdržíš se nevlídného slova, nepříznivé poznámky - děkuj za Vánoce ve svém srdci.

Když se zřekneš své vůle, svého názoru, abys přispěl k pokoji - najdeš Dítě zavinuté do plenek a jeho Matku - prožíváš s nimi Vánoce.

Když řekneš Pánu ochotné a velkodušné ANO, tehdy strhneš nebe na zem a nejúčinněji pracuješ, aby nastaly na celém světě ty pravé Vánoce.

Jsi-li však vůči tomuto světu lhostejný/á a myslíš jen na své zájmy, Vánoce od Tebe odešly, i kdyby bylo 25. prosince. Není - li ve Tvém srdci místo pro Ježíše, nenarodí se v něm. Marie a Josef musí hledat místo jinde, ale kde?:..

převzato z wwww.magnificat.sk, přeloženo


Žádné komentáře
 
Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy.administraci