Anděl strážný

Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy. administraci

4. adventní týden

 ČTVRTEK

 
 Štědrý den


TICHÁ NOC, SVATÁ NOC …


Tichá noc, svatá noc.

V spánku svém

dýchá zem,

půlnoc odbila,

město šlo spát,

zdřímli dávno

i pastýři stád,

/: jen Boží láska,

ta bdí. :/


Tichá noc, svatá noc,

náhle v ní jásot zní,

vstávej, lide můj,

tmu z očí střes,

v městě Betlémě

Bůh zrozen dnes,

/: z lásky se

člověkem stal. :/


Tichá noc, svatá noc,

stín a mráz vůkol nás,

v hloubi srdce však

Gloria zní,

dík, že hříšník

se s důvěrou smí

/: u svaté rodiny

hřát. :/


A co ty? Znáš a miluješ Boha? Je všechno v pořádku mezi tebou a Ježíšem Kristem?
Kdybys dnes v noci zemřel, půjdeš do nebe?


  Dítě Ježíš.

  Pane Ježíši,

 
máme tě před očima jako dítě
  a věříme, že jsi Boží Syn,
  jenž se stal člověkem
  skrze Ducha Svatého
  v lůně Panny Marie.

  Podobně jako v Betlémě
  i my, spolu s Marií a Josefem,
  anděly a pastýři,
  se ti klaníme a vyznáváme,
  že jsi náš jediný Spasitel.

  Stal ses chudým,
  abychom zbohatli z tvé chudoby:
  dej, ať nikdy nezapomínáme
  na chudé a na ty, kdo trpí.

  Ochraňuj naše rodiny,
  žehnej všem dětem celého světa
  a dej, ať nám vždy vládne láska,
  kterou jsi přinesl,
  aby činila náš život šťastnějším.

  Dopřej všem lidem, Ježíši,
  aby porozuměli poselství Božího narození,
  aby pochopili, že jsi přišel
  darovat celé lidské rodině
  světlo, radost a pokoj.

  Neboť ty jsi Bůh a žiješ a kraluješ
  s Bohem Otcem v jednotě Ducha svatého
  po všechny věky věků.
  Amen


 autor: Benedikt XVI.
 
26. září 2009


 


Žádné komentáře
 
Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy.administraci