Anděl strážný

Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy. administraci

3. adventní týden

 SOBOTA


  TICHÁ NOC

Nejznámější skladbu na světě složili Rakušané Jozef Mohr a Frantiek Gruber.

 Katolícki veriaci v Rakúsku, ako aj veriaci v každom štáte, majú svoj Jednotný katolícky spevník, ktorý obsahuje schválené piesne pre každodennú liturgiu. Sú to piesne, ktoré vznikli prevažne na území Rakúska.

Jedna z piesní zo susedného Rakúska pre svoju mimoriadnu dojímavosť trvalo obohatila aj náš Jednotný katolícky slovník. Je to vianočná pieseň Tichá noc. Sotva prešla iná pieseň víťazoslávnejšie svetom, ako táto prekrásna pieseň so svojím rýdzo vianočným obsahom. Napísal ju kaplán Jozef Mohr,
zhudobnil ju František Xaver Gruber. Ako sa táto vianočná rakúska pieseň stala majetkom katolíckych veriacich celého sveta, toho dôkazom nech sú nám slová misionára zo Salzburgu, ktorý precestoval skoro celý svet. Tento misionár sa o piesni zmieňuje takto:" V Bethii, naúpätí Himalájí, som počul túto pieseň od hindského chlapca v reči hindu. I na Novom Zélande aj vo výchovnej Afrike pri Zambezi, tu v nemeckej i v domorodej reči. Indiánski chlapci spievali túto pieseň v Ekvádore, arabskí v Sudáne." Pôvodca piesne
František Gruber odpočíva v Halleine. Na jeho hrob položili učitelia z Los Andeles tabuľku. Na nej bolo po anglicky napísané: Na úctivú pamiatku Františkovi Gruberovi, za jeho svetové posolstvo pokoja a ľudskej lásky.


História tejto piesne, preloženej do 73 rečí , je celkom jednoduchá. Text zložil kaplán Jozef Mohr na Vainoce roku 1818 na ceste k učiteľovi Gruberovi. Túto báseň priniesol kaplán učiteľovi dojatý peknými a jednoduchými veršami básne "Stille Nacht, heilige Nacht". V čase kratšom ako
jedna hodina skomponoval na kaplánove slová nesmrteľnú melódiu. Gruber bol učiteľom v Arnsdorfe. Obaja sa vo svätej noci roku 1818 vydali na cestu z Arnsdorfu do Oberndorfu, kde spomenutý kaplán mal slúžiť v kostole svätého Michala polnočnú omšu. Učiteľ si vzal so sebou gitaru s tým, že po svätej omši pieseň s veriacimi nacvičia. Gitaru vzal preto, lebo pri posledných rorátoch organ (varhany) vypovedal. Po svätej omši bas spieval Gruber, tenor Mohr so sprievodom gitary, na konci každej slohy (sloky) sa pripojil ľud. Hlboko dojatí,
nadšení a uspokojení odchádzali veriaci domov. Vtedy ešte nikto netušil, že ich nová vianočná pieseň sa začala šíriť.

Organársky majster z Zillertalu, ktorého zavolali, aby opravil pokazený organ, tu počul spievať novú pieseň, naučil sa ju a priniesol ju do svojej dedinky. V dedine bol obuvník, ktorý
mal hudobný sluch. Pieseň sa rýchlo naučil a potom, keď predával po trhoch svoje obuvnícke výrobky, aby prilákal zákazníkov, začal najprv spievať spomenutú pieseň. Keď sa ľudia zhromaždili okolo neho, potom začal ponúkať a predávať svoj tovar. Tento spôsob si osvojili aj iní predavači, a tak pieseň prenikala ďalej a ďalej. V tlači sa táto pieseň objavila až v roku 1840. Právom dostala titul najkrajšia pieseň sveta. V jej nevýslovnej lahodnosti leží jej hĺbka a sila.
Kaplán Jozef Mohr zomrel 5. decembra 1848 ako vikár vo Wagreime. Narodil sa roku 1792 v Salzburgu. Nadaný i po hudobnej stránke vyštudoval teológiu a roku 1817 bol vysvätený za kňaza a stal sa kaplánom v Oberndorfe, neďaleko Salzburgu. Jeho telo odpočíva vo Wagreime. Jeho hrob sa kažťdoročne stáva na Vianoce cieľom mnohých domácich i zahraničných pútnikov. Učiteľ a organista František Xaver Gruber uzrel svetlo sveta 21. novembra 1787 v dedinke
Unterwetzburga ako tretie dieťa chudobného tkáča. Otec o jeho talente a láske k hudbe nechcel ani počuť. Miestny učiteľ, vidiac zvláštne chlapcovo nadanie, ho popri školských predmetoch oboznamoval i s hudbou. Keď sa o tom dozvedel otec, prišiel do školy a učiteľovi vyčítal, že on nechce mať zo
svojho syna žobravého muzikanta, ale statočného tkáča, ktorý by raz po ňom prevzal remeslo. Preto malý František musel otcovi pomáhať namotávať priadzu na cievky, na krosnách nakrúcať návoj a tak pomáhať otcovi pri remesle. Keď býval s prácou hotový, rád sa vytratil ku svojmu učiteľovi, ktorý ho učil
poznávať noty a hrať na organe. Raz sa stalo, že učiteľ ochorel a na organe nemal kto hrať. Na odporúčanie učiteľa hral na organe s takým úspechom, že vzbudil mimoriadny obdiv všetkých veriacich. Dvanásťročný chlapec hral tak
nádherne, že sa to zapáčilo aj jeho otcovi, ktorý potom dovolil, aby sa chlapec mohol ďalej slobodne vzdelávať. Otec mu potom sám kúpil harmónium, aby sa i doma mohol cvičiť v hudbe. Po štúdiach roku 1807 nastúpil na svoje prvé miesto v dedinke Arnsdorf. Po deviatich rokoch ho povolali do Oberndorfu ako výpomocného organistu, kde nadviazal srdečné styky s kaplánom Mohrom. Tu pôsobil do roku 1825. Štyri roky potom účinkoval ako učiteľ v Berndorfe. Potom sa stal regenschorm v mestečku Halleine, kde 17. januára
1863 zomrel ako sedemdesiatšesťročný. Gruber zložil ešte asi desať cirkevných kompozícií. Na oboch autorov sa stále spomína. Na škole v Arnsdorfe je pamätná tabuľa, že tam je rodisko piesne Tichá nnoc. Dom, v ktorom zomrel komponista, zdobí jeho reliéf. A tak táto pieseň obohatila všetky kresťanské spevníky sveta a veriaci ju všade pri polnočnej svätej omši a počas vianočného obdobia veľmi radi spievajú, lebo ona dotvára ozajstnú vianočnú náladu.


http://hela.webgarden.cz


Křestanské písně na internetu
http://www.festivalpodvezi.cz/gospely/

http://zpevnik.folktime.cz/main.php - krestanské písně

 

Žádné komentáře
 
Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy.administraci