Anděl strážný

Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy. administraci

modlitby

SVĚŘME SEBE I CELÝ SVĚT BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ


Bože, milosrdný Otče,

který zjevuješ svou lásku

ve svém Synu, Ježíši Kristu

a vyléváš ji na nás

v Utěšiteli Duchu Svatém,

Tobě dnes svěřujeme

osud světa i každého člověka.


Skloň se nad námi hříšnými,

uzdrav naši slabost,

přemož všechno zlo

a dej všem obyvatelům Země

poznat Tvé milosrdenství,

aby v Tobě, trojjediný Bože,

vždy nacházeli zdroj naděje.


Věčný Otče,

pro bolestné utrpení

a zmrtvýchvstání svého Syna

buď milosrdný k nám

i k celému světu. Amen.

 

Darujme tak možnost získat nejvyšší formu Lásky sobě i všem lidem. Když Ježíš volal na kříži "Žízním," žíznil tak a toužil i po naší lidské lásce. A nepřestává toužit po opětované lásce každého člověka.

Žádné komentáře
 
Anděl strážný, andělé, advent, vánoce, velikonoce, duchovní život, modlitby, příběhy.administraci